4,000 บาท

แบบทดสอบจิตวิทยาและบุคลิกภาพเพื่อหาความถนัดทางด้านอาชีพ 

4,000 บาท

ระยะเวลา : แบบทดสอบใช้เวลาทำไม่เกิน 40 นาที
อุปกรณ์ : คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค *ไม่สามารถทำแบบทดสอบ online ทางมือถือได้
อายุ :  14 ปีขึ้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ : 081 902 5578

The Explorer ให้บริการแบบทดสอบ Online และนำส่งเอกสารแบบประมวลผล แบบทดสอบจิตวิทยาและบุคลิกภาพเพื่อหาความถนัดทางด้านอาชีพจะเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้ทำแบบทดสอบรู้จักความถนัดตัวเองมากขึ้น และ แนะนำกลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดแต่ละบุคคล ตลอดจน มี Action Plan ให้นักเรียนวางแผนการจัดการตัวเองหากอยากประกอบอาชีพใดๆ ทำให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยได้อย่างตรงกับความถนัด ก่อให้เกิดทรัพยากรบุคคลที่มีความชอบและความถนัดให้แก่ประเทศไทยในอนาคต 
สำหรับโรงเรียน The Explorer พร้อมอบรมคุณครูแนะแนวในการอ่านแบบประมวลผล และ  ให้บริการนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนที่ท่านเลือก โรงเรียนสามารถทำการทดสอบให้กับกลุ่มเด็กเรียนเก่งของโรงเรียนเพื่อช่วยวางแผนในการเข้าเรียนม. ปลายและมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จในอนาคตได้อีกด้วย 
 
ขั้นตอนการสมัครทำแบบทดสอบ Career Pathway Assessment Online 

1.ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ แบบประเมินความต้องการและความถนัดด้านอาชีพส่วนบุคคล (Career Pathway Assessment Online) ได้ที่

Link_English : https://youtu.be/2XNiYD2AMMA

ลิ้งค์_ภาษาไทย : https://youtu.be/yieW7VQZ-Fk

2. ชำระค่าแบบทดสอบ Online จำนวน 4,000 บาท ที่ บัญชีเลขที่ 009-0-56322-2 ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปรางศิริ เมษะมาน และ ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Line/Facebook @theexplorerthai / info@theexplorerthai.comพร้อมระบุข้อมูลดังนี้

2.1. ชื่อ-นามสกุลของผู้ต้องการทำแบบทดสอบ Online

2.2. วันเดือนปี เกิด

2.3. อายุ (อายุที่ทำการทดสอบได้คือ 14 ปีขึ้นไป)

2.4. ระบุภาษาที่ต้องการ (ภาษาไทย หรือ อังกฤษ) ภาษาในการทำแบบประเมินและภาษาในผลการประเมินจะเป็นภาษาที่ท่านเลือก

2.5. เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมลของผู้ปกครองที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

3. ระบบจะส่งอีเมล์ ที่มีลิ้งค์แบบประเมินความต้องการและความถนัดด้านอาชีพส่วนบุคคล (Career Pathway Assessment Online) ไปที่อีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้ (ท่านจะต้องทำให้เสร็จภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับแบบทดสอบ Online)

4. เมื่อท่านได้รับลิ้งค์ แบบประเมินความต้องการและความถนัดด้านอาชีพส่วนบุคคล (Career Pathway Assessment Online) ท่านสามารถกดที่ลิ้งค์และเริ่มต้นทำแบบประเมินได้

4.1 ในการทำแบบประเมินความต้องการและความถนัดด้านอาชีพส่วนบุคคล จะใช้เวลาไม่เกิน 40 นาที *กรุณาทำแบบประเมินนี้ในที่เงียบ ไม่มีการรบกวนจากภายนอก และโปรดทำแบบทดสอบให้จบในคราวเดียว

4.2 เมื่อทำแบบประเมินจบทั้งหมด ให้ท่านกด “Submit” หรือ “ส่ง “  และแจ้งที่ Line/Facebook @theexplorerthai / info@theexplorerthai.com  ระบบจะทำการจัดส่งรายงานผลการประเมินความต้องการและความถนัดด้านอาชีพส่วนบุคคลของท่าน (Career Pathway Options Report) ให้ทางอีเมล์ที่แจ้งไว้ ภายในเวลา 7 วันทำการ

4.3  เมื่อท่านได้รับ รายงานผลการประเมินความต้องการและความถนัดด้านอาชีพส่วนบุคคล (Career Pathway Options Report) ท่านสามารถดูวิธีในการอ่านผลแบบประเมินความต้องการและความถนัดด้านอาชีพส่วนบุคคล (Career Pathway Assessment Online) ของท่านได้จาก เว็บไซด์ด้านล่างนี้

https://youtu.be/pamR42Hgmcs

4.4 การทำแบบประเมินความต้องการและความถนัดด้านอาชีพส่วนบุคคล ไม่ใช่การทำข้อสอบ ดังนั้น ผู้ทำแบบทดสอบต้องมีความซื่อตรงกับความรู้สึกของตนเองในขณะเลือกคำตอบในแบบประเมิน เมื่ออ่านคำถามแล้ว ให้ตอบตามคำตอบที่คิดได้เป็นคำตอบแรก

 
 
หมายเหตุ  :   สามารถจัดร่วมมือกับโรงเรียนในการทำแบบทดสอบ Online ในแต่ละระดับชั้นได้
    The Explorer เป็นผู้ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในประเทศไทยจากบริษัท Psytech International ในการให้บริการแบบทดสอบ online
    แบบทดสอบ online มีให้เลือก 2 ภาษา ไทย หรือ อังกฤษ

เงื่อนไข

พื้นฐาน

 :   ทำแบบทดสอบภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับแบบทดสอบทางอีเมล์ ทำแบบทดสอบในที่เงียบ สงบ ไร้ซึ่งสิ่งรบกวน และทำให้จบในคราวเดียว